Kathang Isip Ukulele Chords by Ben&Ben

Hello Ukulelians, Today we are coming with Kathang Isip Ukulele Chords with their beautiful lyrics. This beautiful song was performed by Ben&Ben. It is a very easy song to play on the ukulele. Just follow the chords and song lyrics. Also, we recommend you, listen to this song at least a few times for better understanding.

This song Kathang Isip is on the “Bb ” key and We are using C G Am Em Bm D F x2 chords progression for playing the ukulele. If you want to check the chords diagram then you can follow our “Ukulele Chords” Article where we are giving the ultimate guide about all the basic chords.

Ukulelechordsandtabs.com is the platform where you can find all the Ukulele Chords, Songs, and All related information about Ukulele. Check out our website for other content and guides.

Kathang Isip Ukulele Chords

  • Song Name: Kathang Isip
  • Artist: Ben&Ben
  • Chords: C G Am Em Bm D F x2
  • Key: Bb
Capo 3
 
[Verse1]
[C]Diba nga ito ang ‘yong gus[G]gusto?
[C]Oh heto’y lilisan na ak[G]ako
[C]Mga alaala’y ibaba[G]ibabaon
[C]Kalakip ang tamis ng kaha[G]kahapon
 
[Pre-chorus]
Mga ga[Am]gabing di namamalayang oras a[G]ay lumilipad
Mga sanda[Am]sandaling lumalayag kung san man t[G]tayo mapadpad
Bawat [Am]kilig na nadarama
sa tuwing [G]hawak ang iyong k[Em]kamay
Ito’y mal[Am]ing ak[Bm]ala, i[C]sang malaking sa[D]blay
 
[Chorus1]
Kaya’t pasensya k[G]a na[F] sa mga kathang is[C]ip kong ito
Wari’y dal[Em]dala lang ng [D]pagmamahal sa’[C]sa’yo
Ako’y gigising [G]na[F]na, mula sa panag[C]panaginip kong ito
At sa [Em]wakas ay kusang [D]lalayo sa[C]sayo
[C]Lalayo sa
 
[Interlude]
[Am] [Am] [Em] [D] [x2]
[Verse2]
[C]Kung gaano kabilis nagsimu[G]nagsimula
[C]Ganung katulin nawa[G]nawala
[C]Maaari ba tayong buma[G]bumalik sa ump[Em]umpisa
Upang ‘[Am]di na u[Bm]masa ang p[C]usong nagiis[D]a
 
[Chorus2]
Kaya’t pasensya k[G]a na[F] sa mga kathang is[C]ip kong ito
Wari’y dal[Em]dala lang ng [D]pagmamahal sa’[C]sa’yo
Ako’y gigising [G]na[F]na, mula sa panag[C]panaginip kong ito
At sa [Em]wakas ay kusang [D]lalayo sa[C]sayo
[C]Lalayo sa
 
[Bridge]
[D]Sumabay sa agos na[Am]na isinulat ng tadhana
[D]Na minsan siya’y para sa [Am]
iyo pero minsan siya’y paasa
[D]Tatakbo papala[Am]papalayo’t [Bm]kakali[C]kakalimutan [D]ang [Em]lah[C]at [G]oo[D]oh
 
[Em]Ooo[C]Ooooh [G]oo[D]oooh
[C(babad)] [D]
[Break]
[C]Pero kahit san man lumin[G]lumingon
[C]Nasusulypan ang kaha[G]kahapon
[C]At sa aking bawat paghi[G]paghinga
[C]Ikaw ang nasa isip ko sin[D]sinta
 
[Chorus3]
Kaya’t pasensya k[G]a na[F] sa mga kathang is[C]ip kong ito
Wari’y dal[Em]dala lang ng [D]pagmamahal sa’[C]sa’yo
Ako’y gigising [G]na[F]na, mula sa panag[C]panaginip kong ito
At sa [Em]wakas ay kusang [D]lalayo s[C]sayo
[C]Lalayo sa
[C]Diba nga ito ang iyong gust[G]gusto?
[C]Oh eto’y lilisan na ak[G]ako

F.A.Q’s (Frequently Asked Questions)

Que 1: How to play Kathang Isip on the ukulele?

Answer: You can easily play this song on the ukulele. You have to just follow the chords and lyrics which we have given in this article. Also, make sure you are not pre beginner who doesn’t know about the chords and basics of the ukulele.

Que 2: What are the Chords of Kathang Isip?

Answer: The chords of the song are “ C G Am Em Bm D F x2 “. If you want to check how to use these chords in the song then you can check them up in the article.

Que 3: How to find easy ukulele chords of the Songs?

Answer: The best way to find easy ukulele chords of any song is our website where you can find any language or any genre song chords in a simple way.

Que 4: Is a ukulele easy to learn?

The ukulele is easier to learn than the guitar and other stringed instruments like the mandolin. Its soft nylon strings are gentler on your fingertips and don’t create finger pain like guitars do. … Plus, it only has four strings, which makes chord shapes and scales easier to learn.

Easy Ukulele Songs

Hope you enjoy the playing of the ukulele with this Kathang Isip Ukulele Chords. If any queries about these chords then Let us know. We will definitely back to you. Also, Keep up the hard work and bookmark this page so that you can return to it when you need a refresher.

Note: This song arrangement is our own work. We are not promoting any song or violating any copyrights. It’s only for educational purposes. Thank You!!!

Leave a Comment