Ang Huling El Bimbo Ukulele Chords by Eraserheads

Hello Ukulelians, Today we are coming with Ang Huling El Bimbo Ukulele Chords with their beautiful lyrics. This beautiful song was performed by Eraserheads. It is a very easy song to play on the ukulele. Just follow the chords and song lyrics. Also, we recommend you, listen to this song at least a few times for better understanding.

This song Ang Huling El Bimbo is on the “G ” key and We are using G A7 C Em D chords progression for playing the ukulele. If you want to check the chords diagram then you can follow our “Ukulele Chords” Article where we are giving the ultimate guide about all the basic chords.

Ukulelechordsandtabs.com is the platform where you can find all the Ukulele Chords, Songs, and All related information about Ukulele. Check out our website for other content and guides.

  • Song Name: Ang Huling El Bimbo
  • Artist: Eraserheads
  • Chords: G A7 C Em D
  • Key: G

Ang Huling El Bimbo Ukulele Chords

Intro
[G] [A7] [C] [G]
Verse1
Kamukha mo si Para[A7]Paraluman,
[C] Nung tayo ay bata pa[G]pa.
[G] At ang galing-galing mo [A7]sumayaw,
Mapa b[C]boogie man o cha[G]cha-cha.
Ngunit ang p[G]pabor[A7]aborito,
Ay pags[C]pagsayaw mo ng el b[G]bimbo.
Nakakaind[G]Nakakaindak, nakakaa[A7]nakakaaliw,
Nakakatind[C]Nakakatindig balahibo[G]balahibo.
[Em] Pagkagaling sa sk[G]
wela ay didir[C]etso na sa iny[D]o,
[Em] At buong magh[G]apon
ay tinutu[C]ruan mo ako.[D]
 
Chorus
Magkah[G]Magkahawak ang at[A7]ating kamay,
At wal[C]walang kamalay-m[G]kamalay-malay.
Na tinur[G]tinuruan mo ang [A7]puso ko,
Na um[C]umibig ng t[G]tunay.
 
Verse 2
Naninigas ang aking kata[A7]katawan,
Pagu[C]Pagumikot na ang pl[G]plaka.
[G] Patay sa kembot ng[A7]ng bewang mo,
At ang p[C]pungay ng iyong mg[G]mga mata.
Lumiliw[G]Lumiliwanag ang [A7]buhay,
Habang t[C]tayo’y magkaakb[G]magkaakbay.
At dahan-d[G]dahan-dahang dumudul[A7]dumudulas,
Ang kamay [C]ko sa makinis mong b[G]braso.
[Em] Sana no[G]on pa man
ay si[C]nabi na sa i[D]yo,
[Em] Kahit hindi na [G]uso
ay ito l[C]lang ang alam [D]ko.
 
Chorus
Magkah[G]Magkahawak ang at[A7]ating kamay,
At wal[C]walang kamalay-m[G]kamalay-malay.
Na tinur[G]tinuruan mo ang [A7]puso ko,
Na um[C]umibig ng t[G]tunay.
 
Bridge
La la la l[G]la
La [A7]la
La l[C]la
La la la [G]la
 
Verse 3
Lumipas ang maraming t[A7]taon,
[C] Di na tayo nagk[G]nagkita.
[G] Balita ko’y may anak ka [A7]na,
Ngun[C]Ngunit walang as[G]asawa.
Tagah[G]ugas ka r[A7]aw ng ping[C]gan
Sa may Erm[G]Ermita.
At isang ga[G]gabi nasaga[A7]nasagasaan,
Sa isang madil[C]madilim na eskini[G]eskinita.
[Em] Lahat ng pang[G]arap
ko’y big[C]la lang natun[D]aw,
[Em] Sa panaginip na l[G]ang
pala ki[C]ta maisasayaw.[D]
 
Chorus
Magkah[G]Magkahawak ang at[A7]ating kamay,
At wal[C]walang kamalay-m[G]kamalay-malay.
Na tinur[G]tinuruan mo ang [A7]puso ko,
Na um[C]umibig ng t[G]tunay.
 
Chorus
Magkah[G]Magkahawak ang at[A7]ating kamay,
At wal[C]walang kamalay-m[G]kamalay-malay.
Na tinur[G]tinuruan mo ang [A7]puso ko,
Na um[C]umibig ng t[G]tunay.
 
Coda
La la la l[G]la
La [A7]la
La l[C]la
La la la [G]la

F.A.Q’s (Frequently Asked Questions)

Que 1: How to play Ang Huling El Bimbo on the ukulele?

Answer: You can easily play this song on the ukulele. You have to just follow the chords and lyrics which we have given in this article. Also, make sure you are not pre beginner who doesn’t know about the chords and basics of the ukulele.

Que 2: What are the Chords of Ang Huling El Bimbo?

Answer: The chords of the song are “ G A7 C Em D “. If you want to check how to use these chords in the song then you can check them up in the article.

Que 3: How to find easy ukulele chords of the Songs?

Answer: The best way to find easy ukulele chords of any song is our website where you can find any language or any genre song chords in a simple way.

Que 4: Is a ukulele easy to learn?

The ukulele is easier to learn than the guitar and other stringed instruments like the mandolin. Its soft nylon strings are gentler on your fingertips and don’t create finger pain like guitars do. … Plus, it only has four strings, which makes chord shapes and scales easier to learn.

Easy Ukulele Songs

Hope you enjoy the playing of the ukulele with this Ang Huling El Bimbo Ukulele Chords. If any queries about these chords then Let us know. We will definitely back to you. Also, Keep up the hard work and bookmark this page so that you can return to it when you need a refresher.

Note: This song arrangement is our own work. We are not promoting any song or violating any copyrights. It’s only for educational purposes. Thank You!!!

Leave a Comment