Όλα σε θυμίζουν Ukulele Chords by Haris Alexiou

Hello Ukulelians, Today we are coming with Όλα σε θυμίζουν Ukulele Chords with their beautiful lyrics. This beautiful song was performed by Haris Alexiou. It is a very easy song to play on the ukulele. Just follow the chords and song lyrics. Also, we recommend you, listen to this song at least a few times for better understanding.

This song Όλα σε θυμίζουν is on the “Gm ” key and We are using A Bm E Em F#m G chords progression for playing the ukulele. If you want to check the chords diagram then you can follow our “Ukulele Chords” Article where we are giving the ultimate guide about all the basic chords.

Ukulelechordsandtabs.com is the platform where you can find all the Ukulele Chords, Songs, and All related information about Ukulele. Check out our website for other content and guides.

  • Song Name: Όλα σε θυμίζουν
  • Artist: Haris Alexiou
  • Chords: A Bm E Em F#m G
  • Key: Gm

Όλα σε θυμίζουν Ukulele Chords

Tone: [F#m]
Capo: 1
[F#m]Όλα σε θυμ[G]ίζο[F#m]υν, απλά κι αγαπημέν[G]α
πρ[Em]άγματα δικά σου, κ[G]αθημ[A]ερ[E]ιν[F#m]ά
Σα να περιμένουν και αυτά μαζί με μένα
να ’ρθεις κι ας χαράξει για στερνή φορά
 
[F#m]Όλη μας η αγάπη την κ[Em]άμαρα γεμ[A]ίζε[Bm]ι
σαν ένα τραγο[Em]ύδι που λ[G]έγαμ[Em]ε κ[Bm]ι οι δυ[F#m]ο
Πρόσωπα και λόγια και τ’ όνειρο που τρίζει
σαν θα ξημερώσει τι θα ’ναι αληθινό
 
Όλα σε θυμίζουν…
 
Όλα σε θυμίζουν, κι οι πιο καλοί μας φίλοι
άλλος στην ταβέρνα, άλλος σινεμά
Μόνη μου διαβάζω, το γράμμα που ’χες στείλει
πριν να φιληθούμε πρώτη μας φορά

F.A.Q’s (Frequently Asked Questions)

Que 1: How to play Όλα σε θυμίζουν on the ukulele?

Answer: You can easily play this song on the ukulele. You have to just follow the chords and lyrics which we have given in this article. Also, make sure you are not pre beginner who doesn’t know about the chords and basics of the ukulele.

Que 2: What are the Chords of Όλα σε θυμίζουν?

Answer: The chords of the song are “ A Bm E Em F#m G “. If you want to check how to use these chords in the song then you can check them up in the article.

Que 3: How to find easy ukulele chords of the Songs?

Answer: The best way to find easy ukulele chords of any song is our website where you can find any language or any genre song chords in a simple way.

Que 4: Is a ukulele easy to learn?

The ukulele is easier to learn than the guitar and other stringed instruments like the mandolin. Its soft nylon strings are gentler on your fingertips and don’t create finger pain like guitars do. … Plus, it only has four strings, which makes chord shapes and scales easier to learn.

Easy Ukulele Songs

Hope you enjoy the playing of the ukulele with this Όλα σε θυμίζουν Ukulele Chords. If any queries about these chords then Let us know. We will definitely back to you. Also, Keep up the hard work and bookmark this page so that you can return to it when you need a refresher.

Note: This song arrangement is our own work. We are not promoting any song or violating any copyrights. It’s only for educational purposes. Thank You!!!

Leave a Comment